Zespół badawczy

Zespół stanowią pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Caban – kierownik projektu
 2. Prof. dr hab. Marek Przeniosło
 3. Prof. dr hab. Jerzy Szczepański
 4. Prof. dr hab. Stanisław Wiech
 5. Dr hab. Lidia Michalska-Bracha
 6. Dr hab. Małgorzata Przeniosło
 7. Dr Jacek Legieć
 8. Dr Jerzy Z. Pająk
 9. Dr Tomasz Wójcik
 10. Mgr Maria Domańska-Nogajczyk
 11. Mgr Krzysztof Karbownik (doktorant IH)
 12. Mgr Marta Sala (doktorantka IH)

W skład zespołu wchodzą również pracownicy naukowi z jednostek współuczestniczących.

 1. Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik – Instytut Historii Nauki PAN
 2. Dr hab. prof. Tadeusz Epsztein – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 3. Dr Anna Brus - Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 4. Dr hab. Krzysztof Ślusarek – Instytut Historii UJ
 5. Dr Tomasz Kargol – Instytut Historii UJ
 6. Dr hab. prof. Jarosław Kita – Instytut Historii UŁ
 7. Dr Rafał Kowalczyk - Instytut Historii UŁ
 8. Dr hab. prof. Norbert Kasperek – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM
 9. Dr hab. prof. Andrzej Szmyt – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM
 10. Prof. dr hab. Henryka Iglewicz – Instytut Badań Kultury Litwy
 11. Doc. dr Olga Gorbatscheva – Państwowy Uniwersytet w Mińsku
 12. Prof. dr Svitlana Kravchenko – Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki